Uutislistaukseen

Hankasalmen seurakunnan päivitetty strategia vuoteen 2026

Johdanto
 

Seurakuntamme strategia perustuu kokonaiskirkon strategiaan Ovet auki, mutta se on rakennettu paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Seurakunnan ominaispiirre on toimia laajalla maantieteellisellä alueella. Tämä tausta määrittää seurakunnan toiminnan suunnittelua. Yleisstrategian pohjalle rakentuvat sitä täydentävät kiinteistö- ja henkilöstöstrategiat.

 

Perustehtävä

Tehtävämme on tuoda esille Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä merkitsee seurakunnan ja sen jäsenten elämässä yhteisönä Jumalan tahdon etsimistä ja lähimmäisten kohtaamista rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. Seurakuntamme elää läheisessö ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa ympäristön ja luomakunnan kanssa.

 

Arvot

Toimintaamme ohjaavat kirkon arvot usko, toivo ja rakkaus. Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusrta. Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Näihin kirkon perustaviin arvoihin pohjautuen olemme vieraanvarainen ja suvaitsevainen yhteisö, jionka yhteisenä pohjana on rakkaus ja laupeus lähimmäisiä kohtaan. Tämä ilmenee osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden rakentamisena, rohkeutena kohdata toisia ihmisiä ja ekumeenisena rinnakkaiselona toisten kristillisten yhteisöjen kanssa.

 

Ovet auki

ulospäin

Seurakuntamme on evankeliumin julistamisen ja kohtaamisen paikka. Se keskustelee, kuuntelee ja rohkaisee ihmisiä sekä puolustaa heikompia ja ihmisarvoa kaataen keinotekoisia raja-aitoja. Jalkaudumme ihmisten arkeen ja juhlaan pitäen rohkeasti esillä sanomaamme ja arvojamme. Kannustamme osallisuuteen vapaaeehtoisuuden pohjalta. Edistämme kristittyjen yhteyttä jja rakennamme maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa.

 

seurakuntaan päin

Yhteys seurakuntaan merkitsee koko elämän mittaista hengellistä polkua; kannustamme perheitä kastamaan lapset ja tuemme kummeja heidän tehtävässään. Edistämme perheiden osallisuutta ja hyvinvointia. Kasteeseen perustuu rippikoulu, joka on tärkeä vaihe nuoren elämässä. Seurakuntamme tarjoaa monimuotoista toimintaa kaikenikäisille ja rakentaa sukupolvien välistä yhteyttä.

 

kaikille

Edistämme ihmisten yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua. Kaikilla on oma paikkansa seurakunnassa. Tiloissamme ja toiminnassamme noudatetaan esteettömyyden periaatetta. Kirkon ja seurakunnan muiden tillojen monimuotoista käyttöä kehitetään. Helposti lähestyttävä toiminta merkitsee aktiivista kutsua kaikille, myös kirkkoon kuulumattomille.

 

yhteistyölle

Olemme aloitteellisia ja verkostoituvia. Hyödynnämme jäsentemme erilaisia lahjoja ja osaamista. Seurakunnallamme on kannustava ja luonteva yhteistyö kunnan, toisten seurakuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työntekijämme ja vapaaehtoisemme tekevät yhteistyötä. Työntekijämme ovat toiminnan opastajia. Lapsia ja kaikenikäisiä kutsutaan toteuttamaan toimintaa yhdessä. Ihmisiä kannustetaan myös projektiluonteisiin tehtäviin. Seurakuntamme toiminta on luotettavaa ja siihen on helppo tulla mukaan.

 

uusille mahdollisuuksille

Kutsumme ihmisiä osallistumaan yhteisen tehtävän toteuttamiseen. Kokeilemme rohkeasti uusia toimintamuotoja. Voimavaroja kohdennetaan tarvittaessa uudelleen. Vanhat, hyväksi koetut asiat säilytetään, mutta ollaan samalla muuntautumiskykyisiä uusissa tilanteissa. Monimuotoisen viestinnän merkitys on keskeinen ihmisten  tavoittamisessa ja kohtaamisessa.

 

tulevaisuudelle

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja luomakunnasta sekä ylläpidämme toivoia ihmiselämässä ja yhteiskunnassa kantaen sosiaalista vastuuta. Huomioimme taloudellisessa suunnittelussa pitkän aikavälin tarpeet. Toteutamme yhdessä rohkeasti hengellisen yhteisön tehtävää.

 

6.7.2023 08.40