Hankasalmen seurakunnan strategia vuoteen 2026

Kirkkoneuvosto (7.9.2021) esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi strategia-asiakirjan, jonka mukaisesti Hankasalmen seurakunta liittyy koko kirkon yhteisiin Ovet auki -strategian ja Lapuan hiippakunnan Ovet auki rohkeasti -strategian tavoitteisiin. Kirkkovaltuusto käsittelee asian kokouksessaan 22.9.2021. Kirkkoneusvoston esityksenä kirkkovaltuustolle on seuraava: 

 

Hankasalmen seurakunta omaksuu paikallisiksi strategisiksi linjauksikseen seuraavat koko kirkon yhteiset linjaukset:

  • Asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassamme ei ole. Kohdistamme diakoniaa entistä vahvemmin sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin apu ei ulotu.

  • Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta.

  • Strategiakauden aikana ratkaisemme, miten toiminta resursoidaan tulevaisuudessa. Seurakunnan toimintaan ja velvoitteisiin on löydyttävä voimavaroja.

Hankasalmen seurakunta omaksuu paikallisiksi strategisiksi linjauksikseen seuraavat koko hiippakunnalliset linjaukset:

  • Kaikessa toimimme, keskustelemme ja viestimme rohkeasti Raamatun ja kristillisen sanoman pohjalta.

  • Toteutamme lähimmäisenrakkautta siinä mitä teemme.

  • Etsimme ennakkoluulottomasti ratkaisuja, joilla voimme parhaiten turvata

    seurakunnan työn edellytykset

Lisäksi:

  • Seurakunnan toiminta suunnitellaan Polku-toimintamallin mukaisesti