Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa. Se mm. hyväksyy kirkkoneuvoston valmistelevat esitykset, päättää virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kirkkovaltuusto luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. 

Kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

 

 

 

Kirkkovaltuusto 2023 - 2026

Markku Laitinen, puheenjohtaja 

Gyldén Rauni

Hyvärinen Raimo

Hyvönen Teija

Häkkinen Pekka

Jormakka Erkki

Karjalainen Salme

Kärkkäinen Marjaana

Manninen Antero, varapuheenjohtaja 

Mäkinen Ilpo

Oksanen Katriina

Pietiläinen Tarja

Pöyhönen Esko 

Rossi Pekka

Skantz Pirjo 

Kirkkovaltuuston sihteeri:  Talouspäällikkö Tiina Pitkänen 

 

 

Hankasalmen kirkkovaltuuston Kokouskutsu ja Esityslista 21.11.2023