Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa. Se mm. hyväksyy kirkkoneuvoston valmistelevat esitykset, päättää virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kirkkovaltuusto luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. 

Kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

 

 

 

Kirkkovaltuusto 2019 - 2022

Gustafsson Arto, puheenjohtaja 

Hyvärinen Raimo

Hyvönen Teija

Häkkinen Pekka

Jalkanen Sanna

Jäntti Leena 

Karjalainen Salme

Kovanen Raili 

Kärkkäinen Marjaana

Manninen Antero, varapuheenjohtaja 

Matilainen Pirkko 

Oksanen Katriina

Pöyhönen Esko 

Pöyhönen Lahja

Romo Keijo 

Rossi Pekka

Skantz Pirjo 

Valtavaara Raili

Kirkkovaltuuston sihteeri:  Talouspäällikkö Tiina Pitkänen