Kodin siunaaminen

Koti on ihmiselle tärkeimpiä paikkoja. Ennen kaikkea kotona ihmisellä on tarve ja oikeus olla omana itsenään ja elää turvassa.

Kodin siunaaminen on vanha kristillinen tapa ja on luonteeltaan pieni hartaus. Siunaaminen liittyy usein tärkeään elämänvaiheeseen, muuttoon uuteen kotiin, kasteeseen tai muuhun perhejuhlaan. Rukoushetkessä kiitetään kodista ja pyydetään siunausta sen asukkaille sekä rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus ja turvallisuus. Kodin siunaamisen voi järjestää melko vapaamuotoisesti. Siunaamisen toimittaa tavallisemmin pappi, mutta myös muu seurakunnan työntekijä. Perheenjäsenet ja ystävät voivat toimia rukousten ja Raamatun lukijoina.

Halutessasi kotisi siunattavan, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

"Hyvä Jumala, kiitän kodista, omaisista, perheestämme, sinulta on elämämme. Kaikki rakkaani ovat lahjaasi." (virsi 470:1)

 

 

 

Köydestä tehty sydän