Viestintä ja tiedotus

Huolehtii viestinnästä ja tiedottamisesta seurakunnan työntekijöille, seurakuntalaisille, yhteisöille ja yrityksille. 

Näkyvimpänä joka viikkoinen seurakunnan tapahtumailmoitus (kirkolliset) paikallislehti Hankasalmen Sanomissa ja neljä kertaa vuodessa niin ikään paikallislehdessä ilmestyvä seurakuntasivu. Viestinnän ja tiedotuksen toimesta ylläpidetään seurakunnan nettisivuja, Facebookia, Instagramia ja seurakunnan Youtube -kanavaa.