Viestintä ja tiedotus

Huolehtii viestinnästä ja tiedottamisesta seurakunnan työntekijöille, seurakuntalaisille, yhteisöille ja yrityksille. 

Näkyvimpänä joka viikkoinen seurakunnan tapahtumailmoitus (kirkolliset) paikallislehti Hankasalmen Sanomissa ja neljä kertaa vuodessa niin ikään paikallislehdessä ilmestyvä seurakuntasivu. Viestinnän ja tiedotuksen toimesta ylläpidetään seurakunnan nettisivuja, Facebookia, Instagramia ja seurakunnan Youtube -kanavaa.   

 


Jaana Hupli

Toimistonhoitaja (virkavapaalla)
Viestintäpalvelut
Kirkkoherranvirasto, Pappilantie 5
41520 Hankasalmi

Virkavapaalla 31.5.2021 saakka.