Kirkkonneuvosto

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema ja jäsenet ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra ja sihteerinä talouspäällikkö. 

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Tehtäviä ovat mm. seurakunnan toiminnan käytännön johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. 

 

 

 

Kirkkoneuvosto 2019-2020

Mikko Laitinen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Leena Jäntti, varapuheenjohtaja - varajäsen Katriina Oksanen 

Raimo Hyvärinen - varajäsen Pekka Rossi 

Pekka Häkkinen - varajäsen Keijo Romo 

Raili Kovanen - varajäsen Pirjo Skantz

Pirkko Matilainen - varajäsen Lahja Pöyhönen 

Esko Pöyhönen - varajäsen Marjaana Kärkkäinen

Kirkkoneuvoston sihteeri: Talouspäällikkö Tiina Pitkänen