Ristiäiset

Onneksi olkoon, perheeseenne on syntynyt uusi ihminen! Seurakunta iloitsee kanssanne perheenne uudesta tulokkaasta. Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän. Kasteessa pienokaisesta tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen.

Ristiäiset Hankasalmen seurakunnassa

Sivun oikeassa laidassa on kolme artikkelia liittyen ristiäisten järjestämiseen yleisesti. Niiden lisäksi olemme kirjanneet tähän avuksenne muutamia tärkeitä asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon ristiäisiä järjestettäessä Hankasalmen seurakunnassa:

Lapsen syntymän jälkeen lapsen äiti saa Kuopion aluerekisterikeskuksen kautta kirjeen, jossa on lapsen henkilötietojen ilmoittamislomake, Hankasalmen seurakunnan kirje vanhemmille sekä kummitietojen lomake. Mikäli äiti ei kuulu seurakuntaan, lapsen henkilötietojen ilmoittamislomake tulee suoraan maistraatista äidille. Lapsi voidaan kastaa seurakunnan yhteyteen, jos toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon.

Ristiäisten ajankohdan, kastepaikan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta. Kastepäivä on pääsääntöisesti sunnuntai. Lauantai on mahdollista silloin, kun seurakunnan molemmat papit ovat työvuorossa.

Ristiäiset voi järjestää kotona, kirkossa tai muussa juhlaan sopivassa tilassa, vaikkapa jumalanpalveluksen yhteydessä. Kastetilaisuuden järjestäminen seurakunnan tiloissa on maksutonta. Mikäli haluatte järjestää kastejuhlan kahvituksineen ja/tai ruokailuineen, tuolloin tilasta peritään vuokra. Tarjoilujen osalta voi käyttää seurakunnan emäntiä, jotain muuta pitopalvelua tai tuoda tarjottavat itse.

Suositus on, että lapsi kastetaan kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Aikuiskasteen saa kastamaton aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi. Yli 15 -vuotiaalla kastettavalla tulee olla rippikoulu käytynä.  

Kastepäivän sopimisen jälkeen lapsen kastava pappi ottaa yhteyttä vanhempiin ja sopii tapaamisesta ennen kastepäivää. Tapaaminen voi olla lapsen kodissa tai seurakunnan tiloissa. Tapaamisessa sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta sekä yksityiskohdista ja samalla papille annetaan kummien henkilötiedot (koko nimi ja henkilötunnus) edelleen kirkkoherranvirastoon toimitettavaksi. Vanhemmat voivat myös toimittaa kummien henkilötiedot suoraan kirkkoherranvirastoon ennen kastetta, tietoturvasyistä ei sähköpostilla.

Kotiseurakunta antaa lapselle kastekynttilän, kastetodistuksen sekä kummeille kummitodistukset.

Kasteen jälkeen vanhempien niin toivoessa, lapsen nimi ilmoitetaan Hankasalmen paikallislehdessä seurakunnan ilmoituksissa.  

Noin viikon kuluttua ristiäisistä kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastetun nimi ja rukoillaan hänen puolestaan. Vanhemmilta tarvitaan lupa nimen lukemiseen jumalanpalveluksessa.

Lupa nimen laittamisesta lehteen sekä jumalanpalveluksessa lukemiseen kysytään lapsen tietojen ilmoittamislomakkeessa.

 

"Jeesus sanoo: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaisensa on Jumalan valtakunta" (Luuk. 18:16)

 

 

 

 

Kirkkoherranvirasto

avoinna ma-ke klo 9-12

HUOM! Toistaiseksi puhelimitse tai sähköpostilla. 

puh. 020 780 9860

hankasalmen.seurakunta@evl.fi

käyntiosoite: Pappilantie 5, Hankasalmen kirkonkylä

Muistilista ristiäisiä varten

  • varaa ristiäisaika ja -pappi kirkkoherranvirastosta
  • jos ette ole vielä naimisissa ja lapsi saa isän sukunimen, huolhtikaa isyyden tunnustaminen 
  • valitkaa lapselle nimi ja ainakin kaksi kummia (rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä)
  • kastemekko 
  • varaa kastepöydälle: valkea pöytäliina, kastemalja, valkea liina pään kuivaamista varten, kynttilä sekä kastekynttilä, jonka saatte papilta. Näiden lisäksi kastepöydällä voi olla kukkia sekä perhe- tai vihkiraamattu
kultainen risti kastemekolla

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku