Seurakuntarakenneselvitys (päivitetty tilanne 15.4.)

Hankasalmen, Konneveden ja Laukaan seurakunnan mahdollisesta yhteisestä tulevaisuudesta löydät tietoa tällä sivulla olevista linkeistä.

Seurakuntarakenneselvitykseen liittyen on ollut kolme kaikille avointa keskustelutilaisuutta, Konnevedellä, Laukaassa ja Hankasalmella. Kaikki keskustelutilaisuudet ovat katsottavissa Hankasalmen seurakunnan YouTube-kanavallaLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai suoraan seuraavista linkeistä: 

Hankasalmi 15.11.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Laukaa 11.11.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Konnevesi 4.11.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Seurakuntalaiset voivat halutessaan vastata nimettömästi kyselyyn seuraavasta linkistä. Kyselyn nimettömien vastaustan yhteenveto toimitetaan Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuutettujen käyttöön, kun he käyvät valmistelevia keskusteluja 6.1.2021 ja 26.1.2021 ennen Konneveden, Laukaan ja Hankasalmen seurakuntien kirkkovaltuustojen yhteistä seurakuntarakenneseminaaria 28.1.2021. 

Linkki kyselyyn Hankasalmen seurakuntalaisille (vastaukset 27.12.2020 mennessä): 
https://forms.gle/yKe46Wcso8XarJ3H7

 

Rakenneselvityksen etenemisen aikataulu: 

1.–2.2.2021 Konneveden, Laukaan ja Hankasalmen seurakuntien kirkkovaltuustojen yhteinen seminaari

13.2.2021 Piispan ja lakimiesasessorin neuvottelu seurakuntien kirkkoneuvostojen ja johtavien viranhaltijoiden kanssa

25.2.2021 Kirkkoneuvostot (Konnevesi, Laukaa, Hankasalmi) käsittelivät selvityksen lopputuloksen (esitys kirkkovaltuustolle).

  • Hankasalmen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti (4-3) esittää kirkkovaltuustolle, että liitosta ei toteutettaisi.
  • Konneveden seurakunnan kirkkoneuvosto päätti (4-3) esittää kirkkovaltuustolle, että liitosasiaa siirrettäisiin eteenpäin.
  • Laukaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että liitos toteutuisi suunnitelman mukaan.

25.3.2021 Kirkkovaltuustot (Konnevesi, Laukaa, Hankasalmi) käsittelivät selvityksen lopputuloksen. 

  • Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuuusto päätti (10-8) esittää kirkkovaltuustolle, että liitosta ei toteutettaisi.
  • Konneveden seurakunnan kirkkovaltuusto päätti
  • Laukaan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti

14.4.2021 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätös seurakuntarakenneselvitykseen liittyen.

  • Kapituli pyysi Laukaan ja Konneveden seurakunnilta lausuntoa Konneveden seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Laukaan seurakuntaan vuoden 2022 alusta lukien. 
  • Hankasalmsen seurakunnan osalta tulevaisuutta tarkastellaan lähemmin piispantarkastuksen yhteydessä (1.-3.10.2021) syksyllä.

12.5.2021 Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee Laukaan ja Konneveden seurakuntien lausunnot ja rakenneselvityksen lopputuloksen.

1.-3.10.2021 Hankasalmen seurakunnan piispantarkastus

 

Vastauksia seurakuntalaisten kysymyksiin:

1.) Mistä rakenneselvitys lähti liikkeelle?
Rakenneselvitys lähti liikkeelle tuomiokapitulin aloitteesta, koska kapitulin tehtävänä on varmistaa, että kirkon tehtävällä on edellytykset toteutua koko hiippakunnan alueella. Toisaalta Hankasalmen seurakunnan kirkkovaltuusto on asettanut valtuustokaudelle 2019-2022 tavoitteeksi seurakuntarakenneselvityksen tekemisen (9.6.2020).

2.) Mitä tarkoitetaan puuttumiskynnyksillä?
Puuttumiskynnykset tarkoittavat niitä reunaehtoja, joiden perusteella kapituli arvioi seurakunnan kykyä toteuttaa kirkon tehtävää alueellaan ja selvitä seurakunnalle talous- ja hallintoyksikkönä kuuluvista vastuista ja velvoitteista työnantajana, viranomaisena ja julkishallinnon toimijana. 

Tarkemmin voit perehtyä puuttumiskynnysten määritelmiin tästä linkistä:
https://evl.fi/documents/1327140/46857708/2016-21+liite.pdf/807e8197-ad2e-e4fe-fffe-0185451762d3?t=1547124164000


3.) Joutuvatko Hankasalmen seurakuntalaiset vastaamaan Laukaan seurakunnan veloista?
Yhdistyneessä seurakunnassa varat ja velat olisivat yhteisiä ja niistä kannettaisiin yhteistä vastuuta. 

4.) Mihin menevät kirpputoritulot?
Kirpputorin (tai muun seurakuntalaisten oma-aloitteisen työn ja ponnistelujen) avulla kertyneet varat ja tuotot käytettäisiin sitä tarkoitusta varten, mihin ne on kerätty. Toisin sanoen, kirpparitulot menisivät niiden kohteiden hyväksi ja tueksi, mihin ne halutaan (esim. kirpparin ohjausryhmän mukaan) osoittaa. 

5.) Onko Hankasalmen seurakunnan saamat testamenttitulot "korvamerkitty" Hankasalmen seurakunnalle?
Kyllä. Esim. Jaatisen rahastona tunnetun testamenttilahjoituksen alkuperäisen käyttötarkoituksen (siirtokarjalaisten hankasalmelaisten nuorten tukeminen) tultua mahdottomaksi toteuttaa, käyttätarkoituksena olisi edelleen tukea Hankasalmella tehtävää diakoniatyötä (nykyinen käyttötarkoitus säilyisi).

6.) Miten työntekijätilanne muuttuu, jos liitos tapahtuu?
Yhdistyneen seurakunnan henkilöstösuunnitelman (luonnos 8.2.) mukaan mm. seuraavasti: 
-Hankasalmella seurakuntalaisten parissa tehtävään seurakuntatyöhön käytettävissä oleva pappistyövoiman määrä kasvaisi (khra 20% + srkpastori 100% = 120%) >>> (kappalainen 80% + srkpastori 100% = 180%) [kun kirkkoherra/kappalainen on osittaisella hoitovapaalla]
-irtisanomisten ja osa-aikaistamisten tai osa-aikaisuuden sijaan mm. toimistonhoitajalle, lastenohjaajalle, nuorisotyönohjaajalle ja apuemännälle olisi mahdollista tarjota 100% työaika (vrt. Hankasalmen seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2021). 

7.) Miksi päätöksen aikataulu on niin tiukka?
Konneveden seurakunnan tilanne edellyttää, että liitos voisi toteutua vuoden 2022 alusta. Tästä aikamääreestä ja hallinnollisten prosessien vaiheista johtuen (mm. seurakunnissa tapahtuva valtuustokäsitely, asian käsittely kapitulin istunnossa, asian käsittely kirkkohallituksen istunnossa, seurakuntavaalien toteuttaminen, (talous)hallintoon liittyvät toimenpiteet sekä valitusajat huomioiden) seurakuntien kirkkovaltuustojen täytyy tehdä ratkaisunsa maaliskuun 2021 loppuun mennessä. 

8.) Muuttuuko Hankasalmen kirkon käyttö?
Seurakuntalaisilla on edellen mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin tai kirkollisiin toimituksiin tutussa Hankasalmen kirkossa. 

9.) Miten muutos näkyisi tavallisen seurakuntalaisen elämässä?
Seurakunnan “palvelutaso” seurakuntalaiselle päin kohenisi esim. seuraavasti:
-kirkkoherranviraston (eli jatkossa seurakuntatoimiston) palveluajat laajenisivat (puhelinasioinnin osalta) kolmipäiväisestä  (ma-ke) viisipäiväiseksi (ma-pe). Seurakuntatoimistossa voisi edelleen asioida myös Hankasalmella ilman ajanvarausta (ma-ke) sekä ajanvarauksella.
-Hankasalmella seurakuntalaisten parissa tehtävään seurakuntatyöhön käytettävissä oleva pappistyövoiman määrä kasvaisi (khra 20% + srkpastori 100% = 120%) >>> (kappalainen 80% + srkpastori 100% = 180%) [kun kirkkoherra/kappalainen on osittaisella hoitovapaalla]
-seurakuntalaisilla olisi aiempaa laajempi valikoima erilaisia pappeja käytössään kirkollisiin toimituksiin (seurakuntalaisen oikeus saada toimitukseen toivomansa oman seurakunnan pappi)
-laajempi työntekijäkunta eri työaloilla mahdollistaa monipuolisemman osaaminen ja yhdessä tekemisen (erit. leirityö, tapahtumat, tilaisuudet jne.)
-kirkollisveroprosentti pienenisi hankasalmelaisten osalta nykyisestä 1,95 >>> 1,70 (yhdistymissopimusluonnoksessa asetettu tavoite vuodelle 2022)
-Hankasalmen seurakunnasta käytettäisiin jatkossa nimeä “Hankasalmen alueseurakunta” (liitossopimusluonnos 8.2.)
 

Seurakuntarakenneselvityksen aineistot

Taustatietoja ja tähän astisten selvitysten tiedot löydät klikkaamalla alla olevia linkkejä. Käyhän tutustumassa!

TilinpäätöstenarviointiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (seurakuntatilaisuudet 4.11.; 11.11.; 15.11.)

Kokonaistaloudellinen tilanneLinkki avautuu uudessa välilehdessä (seurakuntatilaisuudet 4.11.; 11.11.; 15.11.)

Seurakunnat muutoksessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (seurakuntatilaisuudet 4.11.; 11.11.; 15.11.)

Seurakuntaelämän tukirakenteetLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pvm)

VäkimäärätilastotLinkki avautuu uudessa välilehdessä (seurakuntatilaisuudet 4.11.; 11.11.; 15.11.)

Toimitila ja väkimäärätilastotLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pvm) - Toimitila ja väkimäärätilastossa punaiset pallukat tarkoittavat investointeja kiinteistöihin.

Yhteenveto Hankasalmen seurakuntalaisille suunnatusta kyselystä (Hankasalmi)

Yhteenveto luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä (Hankasalmi)

Yhteenveto seurakunnan henkilöstölle suunnatusta kyselystä (Hankasalmi)

Liitossopimus (luonnos 8.2.)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakuntien henkilöstösuunnitelma 2022 (luonnos 8.2.)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhdistyneen seurakunnan organisaatiokaavio (esimerkki/luonnos 12.2.)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Juha Muilun raportti seurakuntarakenneselvityksestä (15.2.)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Vaalean sinisellä taustalla yhdeksän eri väristä palapelin palaa yhteen laitettuna.