Rippijuhlat

Rippijuhlaa edeltää aina rippikoulun käyminen ja konfirmaatio. Se on nuoren elämässä kasteen jälkeen seuraava suuri kristillinen juhla. 

Rippikoulu Hankasalmella

Hankasalmen seurakunnassa rippikoulun käy vuosittain lähes koko ikäluokka. Rippikoulun suosio on säilynyt suurena koko maassa.

Rippikouluun ilmoittautuminen on syksyllä.

Rippikoulun voi käydä, vaikka et kuuluisikaan kirkkoon eikä sinua olisi kastettu. Alaikäinen voi liittyä huoltajien luvalla kirkkoon, vaikka nämä eivät itse kuuluisikaan kirkkoon. Jos haluat osallistua konfirmaatioon, sinut tulee kastaa ennen sitä. Jos sinut on kastettu, mutta et enää kuulu kirkkoon, on sinun liityttävä kirkkoon ennen konfirmaatiota.

Hankasalmen seurakunnassa vuosittain järjestettävien rippikoulujen määrä riippuu ikäluokan suuruudesta. 

Rippikoulun laajuus on 80 tuntia. Siihen liittyy seurakunnan tapahtumiin osallistuminen.

Leiriä tai intensiivijaksoa edeltää rippikoulun aloituskirkko syksyllä tai alkutalvesta (ajankohdasta tarkemmat tiedot myöhemmin). Jumalanpalveluksen jälkeen kerrotaan rippikouluryhmät, annetaan infoa ja vastataan kysymyksiin. Lisäksi jaetaan vihkoset, joihin rippikoululaiset keräävät merkintöjä seurakunnan toimintaan tutustumisesta. Merkintöjä voi kerätä myös toisen seurakunnan tapahtumista.  Aloituskirkkoon toivotaan mukaan myös vanhempia.

Konfirmaatio

Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan, joka antaa oikeuden toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, äänestää seurakuntavaaleissa 16-vuotta täytettyäsi ja asettua 18-vuotiaana ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Rippikoulu on myös kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys.

Rippikoululaiset tulevat kirkkoon klo 9. He pukevat ylleen seurakunnan valkoisen alban. Alban läpi voi hieman näkyä alla oleva vaatetus varsinkin, jos se on voimakkaasti kuvioitu. Käytännössä albat pyritään valitsemaan niin, että lähinnä näkyvät vain pitkien housujen lahkeet ja kengät.

Ennen konfirmaatiomessua rippikoululaisista otetaan ryhmäkuva isosten, ohjaajien ja rippikouluopettajien kanssa. Kuvan voi maksutta noutaa kirkkoherranvirastosta (Pappilantie 5).

Kaikki, sukulaiset ja ystävät, ovat tervetulleita ehtoolliselle. Konfirmoitavat käyvät ensin ryhmänä, jonka jälkeen muu kirkkoväki voi vapaassa järjestyksessä osallistua ehtoolliselle.

Kummit

Kummeja pyydetään saapumaan kirkkoon puolta tuntia ennen konfirmaation alkua, jolloin heille kerrotaan heidän roolistaan konfirmaatiomessussa. Kummit osallistuvat konfirmaatiossa kummilastensa siunaamiseen. Kummit kutsutaan selkeällä ohjeistuksessa kirkon etuosaan. Siellä he asettuvat nuorten taakse seisomaan ja yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa omalla vuorollaan ojentavat käden nuoren ylle siunauksen merkiksi.

Valokuvaaminen konfirmaatiossa

Valokuvaus ja videointi tapahtuvat omalta paikalta. Nuoria saa kuvata messun jälkeen kirkon pihalla tai kirkossa alba päällä.

Juhla kodissa

Konfirmaatiotilaisuuden jälkeen voidaan viettää rippijuhlaa sukulaisten ja ystävien kanssa.

Kotona järjestettävään juhlaan voidaan yhdistää kotihartaus. Rippikouluryhmän opettajat ja isoset vierailevat kutsuttaessa juhlissa.

Rippijuhlan voi järjestää myös muussa sopivassa paikassa esim. seurakunnalla on vuokrattavia tiloja, joita voit kysyä kirkkoherranvirastosta. Seurakunnan tilassa järjestettävään rippijuhlaan voit tilata pitopalvelun seurakunnan emänniltä tai joltain muulta pitopalvelulta. 

 

Jeesus sanoo: "Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:19.30)

 

 

rippikouluraamatun aukeama
Konfirmaatio albat

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen