Rippijuhlat

Rippijuhlaa edeltää aina rippikoulun käyminen ja konfirmaatio. Se on nuoren elämässä kasteen jälkeen seuraava suuri kristillinen juhla. 

Rippikoulu Hankasalmella

Hankasalmen seurakunnassa rippikoulun käy vuosittain lähes koko ikäluokka. Rippikoulun suosio on säilynyt suurena koko maassa.

Rippikouluun ilmoittautuminen on syksyllä. Nuorisotyöntekijä käy papin kanssa koululla tapaamassa 8-luokkalaisia ja jakavat ilmoittautumislomakkeet.

Rippikoulun voi käydä, vaikka et kuuluisikaan kirkkoon eikä sinua olisi kastettu. Alaikäinen voi liittyä huoltajien luvalla kirkkoon, vaikka nämä eivät itse kuuluisikaan kirkkoon. Jos haluat osallistua konfirmaatioon, sinut tulee kastaa ennen sitä. Jos sinut on kastettu, mutta et enää kuulu kirkkoon, on sinun liityttävä kirkkoon ennen konfirmaatiota.

Hankasalmen seurakunnassa järjestetään 2-3 rippikoulua riippuen ikäluokan suuruudesta. Vuonna 2019 järjestetään kaksi rippikoululeiriä, toinen talvi-kevät aikaan viikkonloppuleireinä ja toinen kesällä. 

Rippikoulun laajuus on 80 tuntia. Siihen liittyy seurakunnan tapahtumiin osallistuminen.

Leirejä edeltää pyhäinpäivän jälkeisenä sunnuntaina rippikoulun aloituskirkko, vuonna 2018 ajankohta on 4.11. klo 10. Jumalanpalveluksen jälkeen kerrotaan rippikouluryhmät, annetaan infoa ja vastataan kysymyksiin. Lisäksi jaetaan vihkoset, joihin rippikoululaiset keräävät merkintöjä seurakunnan toimintaan tutustumisesta. Merkintöjä voi kerätä myös toisen seurakunnan tapahtumista.  

Konfirmaatio

Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan, joka antaa oikeuden toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, äänestää seurakuntavaaleissa 16-vuotta täytettyäsi ja asettua 18-vuotiaana ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa. Rippikoulu on myös kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytys.

Hankasalmella vuoden 2019 rippikoululaisilla konfirmaatio on sunnuntaina 30.6.2019 klo 10 kirkossa. Konfirmoidaan sekä kevät- että kesäleirin rippikoululaiset. 

Rippikoululaiset tulevat kirkkoon klo 9. He pukevat ylleen seurakunnan valkoisen alban. Alban läpi voi hieman näkyä alla oleva vaatetus varsinkin, jos se on voimakkaasti kuvioitu. Käytännössä albat pyritään valitsemaan niin, että lähinnä näkyvät vain pitkien housujen lahkeet ja kengät.

Ennen konfirmaatiomessua rippikoululaisista otetaan ryhmäkuva isosten ja rippikouluopettajien kanssa. Kuva lähetetään kaikille rippikoululaisille seurakunnan toimesta.

Kaikki, sukulaiset ja ystävät, ovat tervetulleita ehtoolliselle. Konfirmoitavat käyvät ensin ryhmänä, jonka jälkeen muu kirkkoväki voi vapaassa järjestyksessä osallistua ehtoolliselle.

Kummit

Kummeja pyydetään saapumaan kirkkoon puolta tuntia ennen konfirmaation alkua, jolloin heille kerrotaan heidän roolistaan konfirmaatiomessussa.  Kummit osallistuvat konfirmaatiossa kummilastensa siunaamiseen. Kummit kutsutaan selkeällä ohjeistuksessa kirkon etuosaan. Siellä he asettuvat nuorten taakse seisomaan ja yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa omalla vuorollaan ojentavat käden nuoren ylle siunauksen merkiksi.

Valokuvaaminen konfirmaatiossa

Valokuvaus ja videointi tapahtuvat omalta paikalta. Nuoria saa kuvata messun jälkeen kirkon pihalla tai kirkossa alba päällä.

Juhla kodissa

Konfirmaatiotilaisuuden jälkeen voidaan viettää rippijuhlaa sukulaisten ja ystävien kanssa.

Kotona järjestettävään juhlaan voidaan yhdistää kotihartaus. Rippikouluryhmän opettajat ja isoset vierailevat kutsuttaessa juhlissa.

Rippijuhlan voi järjestää myös muussa sopivassa paikassa esim. seurakunnalla on vuokrattavia tiloja, joita voit kysyä kirkkoherranvirastosta. Seurakunnan tilassa järjestettävään rippijuhlaan voit tilata pitopalvelun seurakunnan emänniltä tai joltain muulta pitopalvelulta. 

 

Jeesus sanoo: "Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:19.30)

 

 

rippikouluraamatun aukeama
Konfirmaatio albat