Seurakunnan uutisia, kolumneja ym.

PÄIVITETTY TIEDOTE HANKASALMEN SEURAKUNNAN TOIMINNASTA 16.5.2021 ALKAEN

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (9.6.), Hankasalmen kunnan (31.5.) ja Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin (29.5. ja 8.6.) määräysten, linjausten ja ohjeiden sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suositusten (7.6.) vaikutukset Hankasalmen seurakunnan toimintaan 16.5. alkaen:

JUMALANPALVELUKSET
Kaikki jumalanpalvelukset toteutetaan Hankasalmen kirkossa siten, että paikan päällä jumalanpalvelukseen osallistuvien seurakuntalaisten määrä on jopa yli 50 henkeä eri tehtävissä palveleva henkilöstö pois lukien, kun turvavälejä ja muita ohjeita (OKM, THL) noudatetaan. Jumalanpalvelukset välitetään myös suorana seurakunnan youtube-kanavan kautta. Jumalanpalvelus vietetään messuna. Maskisuosituksen tukemiseksi kirkkokahveja ei järjestetä. 

KIRKOLLISET TOIMITUKSET (Hautaan siunaamiset, kasteet jne.)
Kirkollisten toimitusten ja niihin liittyvien juhlien osalta paikalla voi olla Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin soveltamisohjeen (1.3.) ja AVI:n määräyksen (9.6.) jopa yli 50 henkeä, kun turvavälejä ja muita ohjeita (OKM, THL) noudatetaan. Vastuu osallistujajoukon rajaamisesta ja rajoitusten noudattamisesta on tilaisuuden järjestäjällä (vainajan omaiset, kastettavan vanhemmat jne.). Toimitusten osalta saman katon alla asuvat kaikken lähimmät omaiset voidaan laskea yhtenä osallistujana, mutta hautausmaan kappeliin mahtuu silti korkeintaan 30 ihmistä (riittävien turvavälien takaamiseksi). Koska kirkossa (tai haudalla) on enemmän tilaa, kirkossa (tai haudalla) tapahtuvan hautaan siunaamisen osallistujamäärän rajoitus on sillä tavoin väljempi, että kaikkein lähimmät omaiset voivat osallistua. Silti tulee pyrkiä siihen, ettei väkimäärä ylitä merkittävästi 30 henkeä. Hankasalmen kirkko on väljyytensä vuoksi suositeltavin paikka kirkollisten (kasteet, hautaan siunaamiset jne.) toimitusten järjestämiselle.

MUUT TILAISUUDET, TAPAHTUMAT ja VIIKKOTOIMINTA

Seurakunnan kokoava viikkotoiminta on kesäkaudella muutenkin tauolla, mutta yksittäisiä yhteen kokoavia tilaisuuksia ja tapahtumia voidaan järjestää turvaväleja ja muita ohjeita (OKM, THL) noudattaen. 

ASIAKASPALVELU
Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, diakoniatoimisto ja hautausmaan toimisto on toistaiseksi suljettu paikan päällä tapahtuvalta asiakaspalvelulta. Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse.  Myös muut työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Lisätietoja ja yksityiskohtaisempia ohjeita saa tarvittaessa kirkkoherranvirastosta puhelimitse tai sähköpostilla, puh. 020 7809860, hankasalmen.seurakunta@evl.fi ma-ke klo 9-12 ja sekä erikseen ennakkoon sovitusti.

Älä jää yksin kysymyksiesi ja huoliesi kanssa vaan ota meihin yhteyttä!