Seurakunnan toimintaa ohjaavia ja linjaavia keskeisiä asiakirjoja

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat löydät omilta sivuiltaan. Tälle sivulle on koottu kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston hyväksymiä keskeisiä asiakirjoja, jotka ohjaavat ja linjaavat seurakunnan toimintaa.  

Valtuustokausi 2019-2022 

Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022 (kirkkovaltuusto 9.6.2020)

 

Valtuustokausi 2023 - 2026

Talousarvio 2024

Hallintosääntö

Tilinpäätös 2023

Luottamuselimet

Kirkkoneuvoston ohjesääntö