Seurakunnan toimintaa ohjaavia ja linjaavia keskeisiä asiakirjoja

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat löydät omilta sivuiltaan. Tälle sivulle on koottu kirkkovaltuuston tai kirkkoneuvoston hyväksymiä keskeisiä asiakirjoja, jotka ohjaavat ja linjaavat seurakunnan toimintaa.  

Valtuustokausi 2019-2022 

Valtuustokauden tavoitteet 2019-2022 (kirkkovaltuusto 9.6.2020)

Henkilöstösuunnitelma 2020 (kirkkovaltuusto 3.11.2020)

 

 

Luottamuselimet

Kirkkoneuvoston ohjesääntö