Kirkon jäsenenä
Kun kuulut kirkkoon, olet rippikoulun käynyt ja konfirmoitu
* sinut voidaan vihkiä kirkolliseen avioliittoon
* voit saada kutsun kummiksi
* sinut voidaan siunata hautaan
* voit toimia luottamushenkilönä kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa ja olla mukana päättämässä monenlaisista seurakunnan asioista. Luottamushenkilöt käyttävät seurakunnassa ylintä valtaa.

Seurakuntalaisen aloite luottamuselimille

Jokaisella seurakunnan jäsenellä on mahdollisuus tehdä seurakunnan ja kirkon toimintaan liittyvä aloite. Se tehdään kirjallisena kirkkoneuvostolle ja toimitetaan seurakunnan taloustoimistoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteen.  Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

Maksamallasi kirkollisverolla huolehditaan, että

* työntekijät ovat käytettävissä elämän tärkeissä tapahtumissa ja arjessa
* vainajat siunataan, haudataan ja hautausmaat pysyvät kunnossa
* avun tarpeessa olevia autetaan - kirkon jäsenyys tai uskon syvyys ei ole avun saamisen ehto
* monipuolista toimintaa on tarjolla eri-ikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille
* perheitä autetaan kasvatustehtävässään
* lapsille on tarjolla monenlaisia kerhoja
* rippikouluja järjestetään
* kirkot ja muut seurakuntien tilat pysyvät lämpiminä ja kunnossa

 

Talouden perustana kirkollisvero ja valtion rahoitus

Seurakuntien taloudenpito muistuttaa paljon kuntia. Molempien toiminta on riippuvainen kertyneistä verotuloista. Toimintaa rahoitetaan kirkollisverolla ja valtion rahoituksella, joka on korvannut yhteisöveron. Kirkollisveroprosentti on Hankasalmella 1,95.

Valtion rahoituksella tuetaan yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamista. Niihin lasketaan hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito.