Me mennään naimisiin!

Avioliiton solmiminen on iso päätös. Sen perustana on kumppaneiden rakkaus, luottamus ja halu palvella toisiaan niin hyvinä kuin pahoina päivinä. Hankasalmen seurakunta haluaa tukea avioliitttoon aikovia ja kulkea heidän rinnallaan myös yhteisessä arjessa.

Sivun oikealla puolella on neljä artikkelia, joissa kerrotaan tärkeää tietoa avioliittoon aikoville. Lisäksi olemme koonneet Hankasalmen seurakunnassa huomioitavia käytännön asioita avuksenne. 

Vihkitilaisuus voi olla pieni tai suuri, kirkossa tai muussa seurakunnan tilassa, kotona, mökillä tai ulkona. Vihkimisessä voi olla läsnä vain vihkipari ja pappi, kanttori ja suntio toimivat todistajina. Tai mukana voi olla ystäviä ja sukua enemmänkin.

Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon

Aivan ensimmäiseksi, kun päätös avioliiton solmimisesta on syntynyt on hyvä ottaa yhteyttä  kirkkoherranvirastoon. Varaamme teille vihkiajan sekä -paikan, papin ja kanttorin ja meille voi myös tehdä avioesteiden tutkintapyynnön (aiemmin puhuttiin kuulutuksista). Tulevalla avioparilla on mahdollisuus toivoa tiettyä pappia vihkiaikaa varatessaan. Toive pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Vihkiminen tapahtuu useimmiten kirkossa, mutta kyseeseen voi tulla muukin paikka: koti, juhlatalo, kesäpaikka, puutarha, järven ranta jne.

Kirkkoon kuuluminen avioliittoon vihkimisen edellytyksenä

Kirkollinen vihkiminen toimitetaan silloin, kun molemmat kuuluvat kirkkoon. Jos toinen puolisoista ei kuulu kirkkoon, avioliiton solmiminen on usein luonteva paikka liittyä seurakunnan jäseneksi. Mikäli kirkkoon kuulumaton ei ole käynyt rippikoulua ja toivoo kirkollista vihkimistä, tulee hänen käydä aikuisrippikoulu (itseopiskelua ja tapaamisia papin kanssa). Puolison kuuluessa johonkin muuhun kristilliseen yhteisöön, seurakunta selvittää voidaanko kirkollinen vihkiminen toimittaa.

Avioliiton esteiden tutkinta eli kuulutukset

Ennen kirkollista tai siviilivihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta eli kuulutukset. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että puolisot voivat avioliittolain mukaan solmia keskenään avioliiton ja heillä ei ole avioesteitä. Mikäli molemmat ovat Hankasalmen ev.lut. seurakunnan jäseniä, tutkintapyyntö voidaan suorittaa Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Jos kihlakumppanit kuuluvat eri seurakuntiin, avioliiton esteiden tutkintapyynnön voi tehdä jommassa kummassa seurakunnassa. 

Kirkkoherranvirastossa kihlapari täyttää avioliiton esteiden tutkintapyyntölomakkeen, jonka molemmat allekirjoittavat. Tulevat sukunimet kysytään jo tässä vaiheessa. Aikaa tähän menee muutama minuutti. Esteiden tutkinnan jälkeen, joka kestää seitsemän päivää, voidaan suorittaa vihkiminen. Vihkimisen tulee tapahtua viimeistään neljän kuukauden sisällä esteiden tutkintapyyntöpäivästä.

Kirkko on avannut asiointipalvelun, jossa voi hoitaa esteiden tutkinnan sähköisesti (kts. sivun alaosassa oleva linkki). Palvelun avulla saa vireille avioliiton esteiden tutkinnan. Palvelussa täytyy tunnistautua pankkitunnuksien avulla, henkilöiden tulee olla vähintään 18 vuoden ikäisiä ja kotikunta Suomessa. Vähintään toisen kihlakumppanin pitää olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen. 

Todistuksen tutkinnasta (vihkimisilmoitus) saatte postitse ja tuo todistus/lomake tulee olla mukana vihkimisessä. Vihkiparit saavat raamatun kotiseurakunnastaan. Jos vihkiminen on muualla kuin seurakuntamme tiloissa tulee jäsentemme noutaa raamattu kirkkoherranvirastosta. 

Vihkimisen jälkeen avioparin vihkinyt pappi toimittaa kirkkoherranvirastoon todistuksen tutkinnasta, vihkimisilmoituksen. Tämän jälkeen vihkiminen ja mahdollinen sukunimen muutos rekisteröidään.

Kuulutuksien lukeminen

Jumalanpalveluksessa voidaan avioparin pyynnöstä ilmoittaa avioon aikovien nimet, solmittavan avioliiton puolesta luetaan esirukous. Kuulutus voidaan lukea molempien kotiseurakunnassa. Esteiden tutkinnan yhteydessä sovitaan, milloin ja missä kirkossa nimien lukeminen suoritetaan. Kirkkoherranvirasto välittää tarvittaessa tiedon toiseen seurakuntaan.

Vihkimisen jälkeen vihittyjen nimet ilmoitetaan Hankasalmen paikallislehdessä morsiusparin niin halutessa.

Vihkiharjoitus ja -keskustelu

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan seurakunnan pieni jumalanpalvelus ja sen vuoksi se sisältää esim. rukouksia ja raamatuntekstejä. Vihkipapin kanssa käydään keskustelu riittävän ajoissa, etenkin jos toimitukseen liittyy erikoistoiveita. Keskustelussa vihkipari ilmoittaa päätöksensä sukunimestä ja kirjataan samalla kaksi todistajaa vihkimiselle.

Vihkimistä on hyvä myös harjoitella etukäteen. Kirkossa paikalla ovat seurakunnasta pappi ja suntio. Myös kanttorin olisi hyvä olla mukana. Tulevan avioparin lisäksi vihkiharjoitukseen voivat osallistua mm. morsiamen saattaja, morsiusneidot. Harjoitus kannattaa pitää joitakin päiviä ennen itse toimitusta.

Vihkipappi ottaa yhteyttä kihlapariin sopiakseen keskustelu- ja harjoitusajan. Myös vihittävät voivat olla yhteydessä vihkijään.

Häämusiikki

Musiikilla on myös vihkimisessä tärkeä, mieleenpainuva osansa. 

Vihkimisen musiikista vastaa kanttori ja hänen kanssaan sovitaan häämusiikista ennen vihkiharjoituksia. Yhteydenotto tai tapaaminen on hyvä sopia esim. papin tapaamisen jälkeen. 

Vihkiminen on jumalanpalveluksen luonteinen ja sen johdosta musiikkivalinnat tulee olla sen mukaisia, virsiä, hengellisiä lauluja ja muuta tilaisuuteen sopivaa musiikkia. 

 

Kirkon koristelu

Seurakunnan toimesta  kirkon alttarille asetetaan tavallliseen tapaan alttarikukat. Kirkkovuoden kulku näkyy kirkkotekstiilien väreissä. Alttarikaiteen eteen levitetään vihkiryijy, jonka päällä morsiuspari seisoo vihkimisen aikana.

Mikäli vihkipari haluaa koristella kirkkoa, siitä voi sopia suntion kanssa.

Kirkon sisällä ei saa ripotella ruusun terälehtiä tms. Kirkon ulkoportailla saa heittää riisiä vihkiparille onnea tuomaan.

Vihkimistilaisuus

Vihkimistilaisuus voi olla pieni tai suuri. Mukana voi olla vain todistajat tai muutama läheinen tai paljon sukulaisia ja ystäviä. Tärkeintä on, että vihkiminen on morsiusparin toiveiden mukainen.

Vihkimistilaisuudessa voi olla laulu- ja musiikkiesityksiä, joista samoin kuin "vihkimarsseista" tilaisuuden alussa ja lopussa on hyvä jutella hyvissä ajoin kanttorin kanssa. Raamatun tekstin voi lukea joku häävieraista. Isä voi saattaa morsiamen, voidaan käyttää morsiusneitoja ja valita bestman ja kaaso huolehtimaan pienistä käytännön asioista vihkitilaisuudessa ja myöhemmin hääjuhlassa.

Avioliiton kirkollinen siunaaminen

Mikäli toinen puolisoista ei kuulu kirkkoon, vihkiminen toimitetaan siviilivihkimisenä maistraatissa. Avioliitto  voidaan siunata sen jälkeen kirkossa. Kirkollinen siunaaminen muistuttaa suuressa määrin vihkimistä. Poikkeuksen muodostavat vihkikysymykset, sormusrukous ja aviopuolisoksi julistaminen. Avioliiton kirkollinen siunaaminen on luonteeltaan seurakunnan esirukous solmitun avioliiton puolesta.

 

"Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan."  (Laul. 1. 8:6)

 

Kirkkoherranvirasto

avoinna ma-ke klo 9-12

HUOM! TOISTAISEKSI PUHELIMITSE TAI SÄHKÖPOSTILLA. 

puh. 020 780 9860

sähköposti: hankasalmen.seurakunta@evl.fi

käyntiosoite: Pappilantie 5, Hankasalmen kirkonkylä

Yhteystietoja ja linkkejä

Hankasalmen seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot löydät tästä

Tietoja Hankasalmen kirkosta löydät tästä

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi avioliittoa solmittaessa, tietoa tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Muistilista vihkiparille:

* avioliiton esteiden tutkinta (onnistuu nyt myös verkossa!)
* vihkipaikan, papin ja kanttorin varaaminen
* kaksi todistajaa
* sormus/sormukset
* hääjuhlapaikan varaaminen
* vieraslista ja kutsut
* käsiohjelmat
* bestman, kaaso ja morsiusneidot
* juhlapaikan koristelu
* valo- ja videokuvaus 

mustavalkoinen kuva vihkiparin käsistä
Morsiuskimppu valkoisista ja vaaleanpunaisista kukista

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen