Ystävyysseurakunnat

Hankasalmen seurakunnalla on jo vuosien ajan ollut ystävyysseurakunta Häädemeeste Virossa ja Rautalammin rovastikunnan yhteinen ystävyysseurakunta Skuoritsa Inkerinmaalla. Ystävyyttä rakennetaan vierailujen ja kohtaamisten kautta.

Häädemeesten seurakunnan toimintaa tuetaan taloudellisesti mutta yhtä tärkeää on hengellinen tukeminen ja vastavuoroisuus.  Ystävyysseurakunnan ohjausryhmä järjestää myyjäisiä ym. tapahtumia. Häädemeesteläisten kanssa pidetään aktiivisesti yhteyttä ja vierailuja järjestetään puolin ja toisin. 

Skuoritsaan järjestetään vuosittain matka Rautalammin rovastikunnan seurakuntien toimesta. Skuoritsan seurakuntaa tuetaan taloudellisesti. 

Olemme iloisia, jos saisimme sinut mukaan ystävyysseurakuntatoimintaan. Toiminta tarjoaa mukavaa yhdessäoloa, tapahtumia, ystävyyssuhteita ja tutustumista uusiin seurakuntiin, vastapainoa tavalliseen arkeen sekä hyvää mieltä. 

Lisätietoja saat mm. diakonissa Heidi Antikaiselta puh. 040 844 2225 tai heidi.antikainen@evl.fi

 

Ystävyysseurakuntatyön ohjausryhmä

Talasniemi Ulla, puheenjohtaja

Hänninen Ritva

Ihalainen Lea

Korhonen Eeva

Korhonen Pentti

Matilainen Pirkko

Nisu Maarit

Paasolainen Urho

 

Fleminch Tero, kasvatustyöntekijä & lähetyssihteeri 

Antikainen Heidi, diakonissa

Punaisista sydämistä tehty risti