Ystävyysseurakunnat

Hankasalmen seurakunnalla on jo vuosien ajan ollut ystävyysseurakunta Häädemeeste Virossa ja Rautalammin rovastikunnan yhteinen ystävyysseurakunta Skuoritsa Inkerinmaalla. Ystävyyttä rakennetaan vierailujen ja kohtaamisten kautta.

Häädemeesten seurakunnan toimintaa tuetaan taloudellisesti mutta yhtä tärkeää on hengellinen tukeminen ja vastavuoroisuus.  Ystävyysseurakunnan ohjausryhmä järjestää myyjäisiä ym. tapahtumia. Häädemeesteläisten kanssa pidetään aktiivisesti yhteyttä ja vierailuja järjestetään puolin ja toisin. Kesäkuussa 2018 seurakuntamme järjestää viikonloppumatkan Häädemeesteen. 

Skuoritsaan järjestetään marraskuussa vuosittain matka Rautalammin rovastikunnan seurakuntien toimesta. Skuoritsan seurakuntaa tuetaan taloudellisesti ja skuoritsalaisia autetaan esim. vaatelahjoituksilla. 

Olemme iloisia, jos saisimme sinut mukaan ystävyysseurakuntatoimintaan. Toiminta tarjoaa mukavaa yhdessäoloa, tapahtumia, ystävyyssuhteita ja tutustumista uusiin seurakuntiin, vastapainoa tavalliseen arkeen sekä hyvän mielen voidessasi auttaa. 

Lisätietoja saat mm. diakonissa Heidi Antikaiselta puh. 040 844 2225 tai heidi.antikainen@evl.fi

 

Ystävyysseurakuntatyön ohjausryhmä

Lohi Eini, puheenjohtaja

Hänninen Ritva

Matilainen Pirkko

Nisu Maarit

Talasniemi Ulla

Antikainen Heidi, diakonissa

Punaisista sydämistä tehty risti