Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit 2022

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Hankasalmen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Hankasalmen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma-ke klo 9-12 sekä 15.9.2022 kello 10.00 16.00.

 Kirkkoherranviraston osoite on: Pappilantie 5, 41520 Hankasalmi.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Hankasalmi 20.7.2022

Hankasalmen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Leena Jäntti

22.8.2022 15.53