Hankasalmen seurakunta

DIAKONIAN VIRANSIJAISUUS ajalle 1.9.2024–28.2.2025

Kelpoisuusehtona on Kirkkohallituksen päätöksen (nro 141/2020) mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen diakonian virkaan kelpuuttava tutkinto.

Sijaisuuden täyttämisessä otetaan huomioon myös hakijat, joilla on muu sijaisuuteen soveltuva koulutus ja kokemus. Sijaiseksi valitun tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen sijaisuuden vastaanottamista esitettävä KL 6 luvun 33 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan. Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvää kokemuslisää.

Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Seppo Ojala. Vapaamuotoiset hakemukset, joista käy ilmi hakijan työkokemus ja koulutus on liitteineen toimitettava 9.8. klo 16.00 mennessä osoitteella Hankasalmen seurakunta / diakoniatyö, Pappilantie 5, 41520 Hankasalmi tai sähköpostitse seppo.ojala@evl.fi.

Hankasalmella 12.7.2024

Seppo Ojala, vt kirkkoherra