Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa. Se mm. hyväksyy kirkkoneuvoston valmistelevat esitykset, päättää virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kirkkovaltuusto luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. 

Kirkkovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

 

 

 

Kirkkovaltuusto 2015 - 2018

Gustafsson Arto, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kemppainen Toini, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Heikkinen Mirja Liisa

Hotanen Heleena

Hyvönen Teija

Jäntti Leena 

Korhonen Yrjö

Kovanen Raili 

Kuronen Riikka

Kytölä Marja Leena

Manninen Antero 

Manninen Susanna

Matilainen Pirkko 

Pöyhönen Lahja

Rauhala Sirkka

Rossi Pekka

Taskinen-Kekki Päivi

Valkonen Erkki

Kirkkovaltuuston sihteerinä vt. talouspäällikkö Tiina Pitkänen